Daily Archives: 18/03/2018

Ngày 19.03.2018: Trở nên thánh Giuse của thời đại mới

Read More »

Videos: Giảng Chúa nhật 05 mùa Chay B (2015 – 2018)

Lúc đó có tiếng từ trời phán: "Ta đã làm vinh danh Ta và Ta còn làm vinh danh Ta nữa".

Read More »

Thơ: Thánh Cả Giuse

Khi xưa còn ở thế gian / Cha vui chấp nhận gian nan đủ điều / Khó khăn vất vả trăm chiều / Một lòng tín thác, cậy trông, vâng lời.

Read More »