Daily Archives: 09/03/2018

Ngày 10.03.2018: Sống chung

Read More »

Cáo Phó Đức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc

Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc đã trở về Nhà Cha lúc 04 giờ 15, ngày 07.03.2018, tại bệnh viện San Camillo (Roma) hoàn tất hành trình đức tin 74 năm, với 48 năm Linh mục và 19 năm Giám mục. Xin quý Hồng Y, quý Đức Cha cùng các thành phần Dân Chúa hiệp thông cầu nguyện cho Đức Tổng Giám Mục Phaolô.

Read More »