Daily Archives: 07/03/2018

Thiếu nhi Đa Minh Tĩnh tâm mùa Chay 2018

Ba ngày tĩnh tâm mùa Chay với sự hướng dẫn và đồng hành của quý cha, quý thầy, quý soeur giúp cho đoàn con bé nhỏ của giáo xứ thánh Đa Minh thêm lòng khiêm tốn nhìn nhận lỗi phạm, ăn năn chừa bỏ tội và nỗ lực sống bác ái mỗi ngày.

Read More »