Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

Daily Archives: 30/01/2018

Ngày 31.01.2018: Hãy thôi loại trừ

Read More »

Đức Thánh Cha khai mạc năm tư pháp của tòa Rota

ĐTC đề cao tương quan giữa lãnh vực lương tâm và các vụ án cứu xét hôn phối vô hiệu, và cảnh giác đừng phản bội lương tâm.

Read More »

Giáo xứ Rờ-Kơi, điểm hẹn tình yêu

Xin cho chúng con luôn nghe được và không bị điếc trước lời kêu gọi ra đi của Chúa, để tiếp tục đến với những anh em khó nghèo, để Tin mừng và dung mạo của Chúa được mở rộng khắp mọi nơi.

Read More »