Daily Archives: 31/12/2017

Mừng Lễ Thánh Gia 2017

Xin Chúa ban cho tất cả mọi gia đình công giáo được hiểu rằng, điều quan trọng không phải là cuộc sống gia đình không gặp thử thách, nhưng là gia đình chúng ta có Chúa hiện diện luôn mãi hay không.

Read More »