Daily Archives: 24/08/2017

Đức Thánh Cha tiếp các tham dự viên tuần lễ phụng vụ Italia

ĐTC kêu gọi các chuyên gia phụng vụ và Trung Tâm hoạt động phụng vụ ở Italia giúp đỡ các thành phần dân Chúa để phụng vụ trở thành tột đỉnh sinh động của Giáo Hội.

Read More »

Ngày 25.08.2017: THỨ SÁU TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN NĂM A

Sống Lời Chúa: Hôm nay, khi bắt đầu làm việc gì, tôi đặt hết lòng mình vào công việc với lòng yêu mến Thiên Chúa và với ý hướng phục vụ anh chị em.        

Read More »

Videos: Giảng lễ Chúa nhật 21 năm A (2014 – 2017)

Ông Simôn Phêrô thưa : "Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống."

Read More »