Daily Archives: 16/08/2017

Cha Timothy Radcliffe giải đáp thắc mắc về Amoris Laetitia

“Lúc này đây, chúng ta cũng đang trong một thời điểm tương tự, khi phải đối diện với rất nhiều người tốt mà hôn nhân của họ đã đổ vỡ... nên chúng ta ngày nay hãy như Đức Giáo Hoàng ở thế kỷ thứ ba, để lòng thương xót chiếm ưu thế”

Read More »

Ngày 17.08.2017: THỨ NĂM TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN NĂM A

Sống lời Chúa : Mau mắn và vui vẻ tha thứ cho kẻ xúc phạm mình.        

Read More »

Thần học Đời Tu 06: Các giáo sĩ tu trì thời Trung cổ

Tại sao có sự phân biệt « giáo sĩ » và « tu sĩ » ? Hoặc nôm na là phân biệt giữa « Cha dòng » và Cha Triều » ?... 

Read More »