Daily Archives: 15/04/2017

Tôi “đã thấy và đã tin”…

Sự tồn tại của Giáo Hội, hơn hai ngàn năm qua, trong khi có biết bao đế quốc sụp đổ, biết bao quốc gia bị xóa sổ trên bản đồ thế giới, cũng  chính là “dấu chỉ một Giê-su Phục Sinh”, Ngài  vẫn  “ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế”.

Read More »

Nghi thức thứ Sáu Tuần Thánh 2017

Chúa đã chiến thắng trong Tình yêu cứu độ nhân loại. Hôm nay, tình yêu của Chúa Cha, Đấng muốn tất cả mọi người được cứu rỗi nơi Người Con yêu dấu đã đi đến tận cùng bằng cái chết đau thương nhục nhã trên thập giá.

Read More »

Clips Suy niệm Mùa Chay: Thứ Bảy Tuần Thánh

Vào ngày Thứ bảy Tuần thánh, một lần nữa Giáo hội được đồng hóa với Đức Maria; tất cả đức tin của Giáo hội hội tụ nơi Mẹ, người tín hữu đầu tiên. Trong bóng tối bao phủ tạo vật, riêng Mẹ vẫn giữ được ngọn lửa đức tin sống động, chuẩn bị đón nhận lời công bố Phục sinh vui mừng và ngạc nhiên.

Read More »