Daily Archives: 01/04/2017

Chúng ta “có tin thế không?”

Hãy như anh  La-za-rô xưa, đứng lên, “ra khỏi mồ”.  Ra khỏi mồ, vâng, đó không phải là tín điều để ta phải tin, nhưng lại là khởi đầu của một niềm tin, một niềm tin mà người Ki-tô hữu vẫn tuyên xưng vào  lễ Chúa Nhật, rằng “tôi trông đợi kẻ chết sống lại

Read More »

Videos: Giảng lễ Chúa nhật 05 Mùa Chay (2014 – 2017)

Đức Giêsu lại thổn thức trong lòng. Người đi tới mộ. Ngôi mộ đó là một cái hang có phiến đá đậy lại. Đức Giêsu nói : "Đem phiến đá này đi."...  Người kêu lớn tiếng : "Anh Ladarô, hãy ra khỏi mồ !" Người chết liền ra, chân tay còn quấn vải, và mặt còn phủ khăn. Đức Giêsu bảo : "Cởi khăn và vải cho anh ấy, rồi để anh ấy đi."

Read More »