Tổng Quát Giáo Xứ Đaminh

.
Tổng Quát Giáo Xứ Đaminh Ba Chuông
 
 

Tổng Quát Giáo Xứ Đaminh

+ Danh xưng Giáo xứ Đaminh Ba Chuông

+ Lược sử Giáo xứ Đaminh Ba Chuông

+ Các cha xứ Giáo xứ Đaminh

+ Hiện tình Giáo xứ Đaminh

+ Các vị trách nhiệm Giáo xứ Đaminh

+ Thánh đường Đaminh Xưa và nay

+ Kiến trúc thánh đường Đaminh

+ Giải mã Nhà Tạm – Micae Nguyễn Hạnh

+ Video : Ngày khởi công xây dựng 15.02.2003

+ Phim : Giới thiệu Thánh đường Đaminh
(trích : Ngày khánh thành)

+ Phim : Độc đáo kiến trúc Ba Chuông (Viettoday)

 + Mừng Cha xứ Micae Nguyễn Văn Bắc OP

+ Clips : Tân chánh xứ Micae 10.03.2012

Tổng Quát Giáo Xứ Đaminh

Hội đồng Mục vụ khóa 2015 – 2019 ngày tuyên thệ (03.01.2015)

Tổng Quát Giáo Xứ Đaminh

Bổn mạng Giáo xứ 2011 – Click để xem hình lớn

+ Mừng Bổn mạng giáo xứ năm 2009

+ Mừng bổn mạng Giáo xứ năm 2010

+ Mừng Bổn mạng Giáo xứ năm 2011

+ Mừng bổn mạng giáo xứ năm 2012

+ Mừng bổn mạng giáo xứ năm 2013

+ Mừng bổn mạng giáo xứ năm 2014

+ Mừng bổn mạng giáo xứ năm 2015

 

Tổng Quát Giáo Xứ Đaminh

Mừng kỷ niệm 50 năm tu viện – Click để xem hình lớn

+ Đức TGM Girelli thăm cộng đoàn Đaminh

+ Clips hình ảnh chuyến viếng thăm

Tổng Quát Giáo Xứ ĐaminhLưu niệm chuyến thăm TGM Girelli – click để xem hình lớn

+ Mừng 10 năm cung hiến thánh đường Đa Minh – Ba Chuông