Hiện Tình Giáo Xứ

 

BẢN ĐỒ GIÁO XỨ

Hiện Tình Giáo Xứ

 

Tình hình cộng đoàn Dân Chúa

– Số giáo dân : 2904 tín hữu

                        thuộc 490 gia đình.

– Giáo xứ chia thành 4 giáo họ :

Thánh Giuse, Thánh Martinô, Thánh Vinh Sơn và Thánh Gioan Tẩy Giả

Mỗi giáo họ có Ban điều hành bốn hoặc năm thành viên

 

Hiện Tình Giáo Xứ

Ban Thường vụ Hội đồng Mục vụ nhiệm kỳ 2015 – 2019

Hiện Tình Giáo Xứ

Hội đồng Mục vụ khóa 2015 – 2019 ngày tuyên thệ (03.01.2015)

Hiện Tình Giáo Xứ

 HĐMV niên khóa 2010 – 2014

 

Hiện Tình Giáo Xứ
Hội đồng mục vụ nhiệm khóa 2006-2010

– Hội đồng Mục Vụ gồm 21 người : 5 vị trong ban thường vụ

– Với mười một Hội đoàn, Mười ca đoàn và ban nhạc Three Bells

Hiện Tình Giáo Xứ
 
Hội Đồng Mục vụ mở rộng, tháng 07-2011
Xin click để xem hình lớn