TGM Girelli thăm Giáo xứ Đaminh

 

Clips : TGM Girelli thăm Giáo xứ Đaminh

Trong niềm vui chung của Tổng giáo phận Sài Gòn, sáng thứ ba 04.10.2011, Tỉnh Dòng và Giáo xứ Đaminh đã được vinh dự tổ chức việc đón tiếp Đức TGM Leopoldo Girelli, Đại diện Tòa thánh không thường trực tại Việt Nam. Đức Tổng Giám mục đã viếng thánh đường, thăm Trung tâm mục vụ và đã gặp gỡ trao đổi với cộng đoàn.

Xin gửi đến cộng đoàn clips hình ảnh của buổi đón tiếp trên.

 

The YouTube ID of <span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: navy;">ixj1F50xCj8</span> is invalid.

 

 

TGM Girelli thăm Giáo xứ Đaminh