Ngày 01.10.2023: Đức Mẹ Mân Côi

Ngày 01/10/2023

Đức Mẹ Mân Côi

Phúc âm: Lc 1, 26-38

“Này Trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một Con trai”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Thiên Thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, trinh nữ ấy tên là Maria.

Mừng Kính Các Tổng Lãnh Thiên Thần – Bổn Mạng Ban Lễ Sinh

 

Trong niềm vui của Giáo hội hoàn vũ mừng kính các tổng lãnh Thiên Thần Micael, Gabriel,Raphael, vào lúc 17g30 ngày 29 tháng 9 năm 2023, Giáo xứ thánh Đa Minh – Ba Chuông đã tổ chức. Thánh lễ tạ ơn mừng bổn mạng Ban Lễ sinh. Thánh lễ đồng tế do cha Bề trên – Chánh xứ: Giuse Ngô Mạnh Cường, chủ sự cùng quý cha trong Tu viện thánh Alberto.

Ngày 30.09.2023: “Con Người sẽ phải bị nộp vào tay người đời”

Ngày 30-09-2023

Thứ Bảy Tuần 25 Mùa Thường niên

Thánh Giêrônimô, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh

Lời Chúa: Lc 9,43b-45

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

43b Khi ấy, đang lúc mọi người còn bỡ ngỡ về tất cả các việc Đức Giê-su làm, thì Người nói với các môn đệ rằng: 44 “Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây: Con Người sắp bị nộp vào tay người đời.”

Ngày 29.09.2023: “Các Thiên Thần Chúa lên xuống trên Con Người”

Ngày 29-09-2023

Lễ Các Tổng Lãnh Thiên Thần Micael, Gabriel, Raphael, lễ kính

(Bổn mạng và kỷ niệm 6 năm thành lập Nhóm “Holy Gospel & Life”)

Lời Chúa: Ga 1,47-51

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

47 Khi ấy, Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: “Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối.” 48 Ông Na-tha-na-en hỏi Người: “Làm sao Ngài lại biết tôi?” Đức Giê-su trả lời: “Trước khi Phi-líp-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi.”

Ngày 28.09.2023: “Ông Gio-an đã bị trẫm chém đầu, vậy ông này là ai?”

Ngày 28-09-2023

Thứ Năm Tuần 25 Mùa Thường niên

Lời Chúa: Lc 9,7-9

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

7 Khi ấy, tiểu vương Hê-rô-đê nghe biết tất cả những gì đã xảy ra, thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói: “Đó là ông Gio-an từ cõi chết trỗi dậy.”

Ngày 27.09.2023: “Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân”

Ngày 27-09-2023

Thứ Tư Tuần 25 Mùa Thường niên

Thánh Vincent de Paul, linh mục, lễ nhớ

Lời Chúa: Lc 9,1-6

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

1 Khi ấy, Đức Giê-su tập họp Nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật. 2 Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân.