Ngày 26.09.2023: “Mẹ tôi và anh em tôi là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành”

Ngày 26-09-2023

Thứ Ba Tuần 25 Mùa Thường niên

Lời Chúa: Lc 8,19-21

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

19 Khi ấy, mẹ và anh em Đức Giê-su đến gặp Người, mà không làm sao lại gần được, vì dân chúng quá đông. 20 Người ta báo cho Người biết: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy.”

Ngày 25.09.2023: “Vậy hãy để ý đến cách thức anh em nghe”

Ngày 25-09-2023

Thứ Hai Tuần 25 Mùa Thường niên

Lời Chúa: Lc 8,16-18

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

16 Khi ấy, Đức Giê-su nói với đám đông dân chúng rằng: “Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng.

Ngày 24.09.2023: “Hay mắt bạn ganh tị vì tôi nhân lành chăng?”

Ngày 24-09-2023

Chúa Nhật Tuần 25 Mùa Thường niên, Năm A

Lời Chúa: Mt 20,1-16a

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

1 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: “Nước Trời giống như chuyện chủ nhà kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. 2 Sau khi đã thoả thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc.

Ủy ban Phụng tự: Lời cầu nguyện chung và phép lành cuối thánh lễ để cầu nguyện cho Thượng Hội đồng

ỦY BAN PHỤNG TỰ:
LỜI CẦU NGUYỆN CHUNG VÀ PHÉP LÀNH CUỐI THÁNH LỄ
CHO CÁC CHÚA NHẬT XXV VÀ XXVI MÙA THƯỜNG NIÊN
ĐỂ CẦU NGUYỆN CHO THƯỢNG HỘI ĐỒNG

WHĐ (20.09.2023) – Trong lá thư đề ngày 12.09.2023 gửi tới các Giám mục giáo phận trên toàn thế giới, Đức Hồng y Mario Grech, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng, mời gọi các tín hữu tham gia cầu nguyện cho Đại hội thường lệ lần thứ XVI của Thượng Hội đồng Giám mục: “Hướng tới một Giáo hội Hiệp hành: Hiệp thông, Tham gia, và Sứ vụ” sẽ được Đức Thánh Cha Phanxicô khai mạc vào ngày 04.10.2023.

Ngày 23.09.2023: Hạt rơi vào đất tốt.

Ngày 23-09-2023

Thứ Bảy Tuần 24 Mùa Thường niên

Thánh Pi-ô Năm dấu, linh mục, lễ nhớ

Lời Chúa: Lc 8,4-15

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

4 Khi ấy, dân chúng tụ họp đông đảo. Từ khắp các thành thị, người ta kéo đến cùng Đức Giê-su. Bấy giờ Người dùng dụ ngôn mà nói rằng:

Hướng tới Thượng Hội Đồng: Phép lành trọng thể cuối Thánh Lễ Chúa Nhật XXVI Thường niên A

Vatican News Tiếng Việt chuyển ngữ (từ tiếng Latin) bản văn Phép lành trọng thể cuối Thánh Lễ Chúa Nhật XXVI Thường niên A do Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích ban hành dùng vào cuối Thánh Lễ Chúa Nhật 01/10/2023, hướng về việc khai mạc Thượng Hội Đồng.

Hội đồng Giám mục Việt Nam: Thư mục vụ gửi cộng đồng Dân Chúa về Giáo hội tham gia


HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
THƯ MỤC VỤ GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA 

VỀ GIÁO HỘI THAM GIA 

Anh chị em thân mến,

Chúng tôi, các giám mục tham dự Hội nghị thường niên kỳ II năm 2023 tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận (TTMV TGP) Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh, xin gửi đến anh chị em lời chào thân ái và tình hiệp thông trong Chúa Kitô.

Ngày 22.09.2023: “Các bà này đã lấy của cải của mình mà giúp đỡ Đức Giê-su và các Môn Đệ”

Ngày 22-09-2023

Thứ Sáu Tuần 24 Mùa Thường niên

Lời Chúa: Lc 8,1-3

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

1 Khi ấy, Đức Giê-su rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai 2 và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Ma-ri-a gọi là Ma-ri-a Mác-đa-la, người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ,