Ngày 21.09.2023: “Ông đứng dậy và đi theo Người”

Ngày 21-09-2023

Lễ Thánh Mátthêu, Tông đồ, Tác giả Tin Mừng, lễ kính

Lời Chúa: Mt 9,9-13

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

9 Khi ấy, Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mát-thêu đang ngồi ở đó. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” Ông đứng dậy đi theo Người. 10 Khi Đức Giê-su đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và người tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ.

Ngày 20.09.2023: “Chúng tôi đã thổi sáo mà các anh không chịu nhảy múa”

Ngày 20-09-2023

Thứ Tư Tuần 24 Mùa Thường niên

Lời Chúa: Lc 7,31-35

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

31 Khi ấy, Đức Giê-su nói với đám đông về ông Gio-an rằng: “Tôi phải ví người thế hệ này với ai? Họ giống ai? 32 Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi nhau mà nói: ‘Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; tụi tôi hát bài đưa đám, mà các anh không khóc than.’

Ngày 19.09.2023: “Hỡi thanh niên Ta truyền cho ngươi hãy chỗi dậy”

Ngày 19-09-2023

Thứ Ba Tuần 24 Mùa Thường niên

Lời Chúa: Lc 7, 11-17

11 Sau đó, Đức Giêsu đi đến thành kia gọi là Naim, có các môn đệ và một đám rất đông cùng đi với Người. 12 Khi Đức Giêsu đến gần cửa thành, thì đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn, người này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta lại là một bà goá.

Ngày 18.09.2023: “Ta chẳng thấy có người nào có lòng tin mạnh như thế”

Ngày 18-09-2023

Thứ Hai tuần 24 Mùa Thường niên

Lời Chúa: Lc 7, 1-10

1 Sau khi đã nói hết những lời ấy cho dân chúng nghe, Đức Giêsu vào thành Caphácnaum. 2 Một viên đại đội trưởng kia có người nô lệ bệnh nặng gần chết. Ông ta yêu quý người ấy lắm. 3 Khi nghe đồn về Đức Giêsu, ông cho mấy kỳ mục của người Do Thái đi xin Người đến cứu sống người nô lệ của ông.

Ngày 17.09.2023: “Phải tha thứ bảy mươi lần bảy”

Ngày 17-09-2023

Chúa nhật Tuần 24 Mùa Thường niên, Năm A 

Lời Chúa: Mt 18, 21-35

21 Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?” 22 Đức Giê-su đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.”

Ngày 16.09.2023: Các con gọi Thầy là Chúa mà không làm điều Thầy dạy.

Ngày 16-09-2023

Thứ Bảy tuần 23 Mùa Thường niên

Lời Chúa: Lc 6, 43-49

43 “Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt.  44 Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai, làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm, làm gì hái được nho!