Home / Thông tin / Các Ca Đoàn Giáo Xứ Đaminh

Các Ca Đoàn Giáo Xứ Đaminh

CÁC CA ĐOÀN GIÁO XỨ ĐAMINH
(Xếp theo a, b, c…)

 + Thánh ca Giáng Sinh 2015

+ Hành hương Mẹ Tà Pao 27.11.2015

+ Hành hương Mẹ Tà Pao 28.11.2014

+ Clips : Hành Khúc Tuổi Trẻ Đaminh
(Với hình ảnh các ca đoàn xếp theo A, B, C)

+ Ca đoàn Anbêtô

+ Ca đoàn Cêcilia

+ Ca đoàn Chúa Hài Đồng

+ Ca đoàn Chúa Thánh Linh

+ Ca đoàn Đaminh

+ Ca đoàn Giới Trẻ

+ Ca đoàn Suối Việt

+ Ca đoàn Thánh Gia

+ Ca đoàn Thánh Tâm

+ Ca đoàn Thiên Thanh

+ Ca đoàn Têrêsa

+ Ca đoàn Tổng Hợp

+ Ban nhạc Thee Bells

 

Ca đoàn Tổng hợp Giáo xứ Đaminh – Click để xem hình lớn