Ca Đoàn Cêcilia

.

CA ĐOÀN CÊCILIA

+ Ngày truyền thống năm 2011
+ Ngày truyền thống ca đoàn 2010
+ Trang thông tin của ca đoàn

I. Tổng Quát

Ca đoàn Cêcilia được thành lập năm 1968, do Lm Gioan B. Trần Mục Đích.

Mới đầu là Ca đoàn Con Đức Mẹ. Sau 1975 ca đoàn nhận thêm giọng nam.

Ca Đoàn Cêcilia


Bổn mạng : Thánh nữ Cêcilia

Ngày truyền thống : ngày 22 tháng 11

Số thành viên hiện nay: 30 người

Ca Đoàn Cêcilia 
Kỷ niệm 40 năm (22-11-2008)

II. Ban điều hành:

Đoàn trưởng : Martinô Nguyễn Thanh Thiện    0909 194 534

Đoàn phó : Phêrô Nguyễn Văn Bình   0907 451 595

Thủ Quỹ  : Têrêsa Huỳnh Thị Ngọc Yến    0908 574 212

Ca Trưởng 1 : Giuse Nguyễn Xuân Trường   0918 103 065

Ca Trưởng 2 : Têrêsa Vũ Tuyết Nhung   0902 901 803

 

Ca Đoàn Cêcilia
Truyền thống năm 1992

III. Sinh hoạt:

Ca đoàn phụ trách hát lễ 6g15 Chúa nhật và 17g30 chiều thứ ba

 Ca Đoàn Cêcilia

+ Lễ cưới vào các tháng trực, theo sự phân công của giáo xứ

+ Các lễ ngoài lịch tùy theo sự phân công của giáo xứ (tuần thánh, lễ trọng, lễ nghĩa trang…)

 

Ca Đoàn Cêcilia
 

– Ca đoàn tập hát vào các ngày : Thứ 5 và Thứ 7 hàng tuần vào lúc 19g 30, tuy nhiên có thể tăng thêm ngày tập hoặc thay đổi ngày tập khi cần thiết.

Ca Đoàn Cêcilia

Hè 2016