Ca Đoàn Chúa Hài Đồng

.
.
CA ĐOÀN CHÚA HÀI ĐỒNG
 
I. Tổng quát

Ca đoàn Chúa Hài Đồng thành lập năm 1980
do Cha Giacôbê Phạm Văn Phượng , mới đầu để hát các lễ Thiếu nhi.

 Ca Đoàn Chúa Hài Đồng

Ngày truyền thống

Ca Đoàn Chúa Hài Đồng
 Ca Đoàn Chúa Hài Đồng

Ngày truyền Thống là ngày Lễ Giáng Sinh (chiều 25-12)

Số ca viên hiện tại : 46

Địa chỉ mail của ca đoàn: cdchuahaidong@yahoo.com.vn

Facebook: https://www.facebook.com/cadoanchuahaidong/

Địa chỉ blog của ca đoàn:  http://cdchuahaidonggxdaminhbachuong.blogspot.com/

 

Ca Đoàn Chúa Hài Đồng

II. BAN ĐIỀU HÀNH : 2018

Ca trưởng : Martino Đỗ Phúc Hải

 Tel : 0903302370

Địa chỉ : 375/10 Nguyễn Trọng Tuyển F.1 Q. TB

Đoàn trưởng : Maria Đặng Thị Mỹ Hạnh

Tel : 0903340414

Địa chỉ : 420/13 Huỳnh Văn Bánh F.14, Q. PN

Đoàn Phó : Martha Đoàn Lê Thảo Uyên

Tel : 0904798930

Địa chỉ : 244/14 Huỳnh Văn Bánh F.11, Q. PN

Thủ quỹ : Theresa Lê Mỹ Phụng

Tel : 09033750323

Địa chỉ : 244/14 Huỳnh Văn Bánh F.11, Q. PN

Ca Đoàn Chúa Hài Đồng

Viếng Mẹ Fatima vào tháng 5 & 10 hằng năm

III. Hoạt động

Tập hát hàng tuần : thứ 4 và thứ 6.

Tập hát vào tối thứ hai cho các Lễ lớn và ngoại lịch.

Phục vụ lễ 17g30 chiều thứ sáu và lễ 7g30 chúa nhật;

 

Ca Đoàn Chúa Hài Đồng
Sinh hoạt hè
Ca Đoàn Chúa Hài Đồng