Ca đoàn Thánh Tâm

 

+ Bổn mạng 2014

+ Bổn mạng 2013

 

I. Tổng quát

– Ca đoàn do cha Giuse Đỗ Tuấn Linh thành lập năm 2013.

– Người hướng dẫn: Soeur Maria Anna Lê Ý Định,

– Bổn mạng: Lễ Thánh Tâm

– Số thành viên: 32 ca viên

Ca đoàn Thánh Tâm

 

II. Điều hành

  • Đoàn trưởng: bà Maria Nguyễn Thị Vân
  • Ca trưởng: ông Giuse Đỗ Hiệp Hòa

Ca đoàn Thánh Tâm

III. Sinh hoạt

  • Ca đoàn phụ trách thánh lễ 5g45 sáng các ngày thứ Ba, Năm và thứ Bảy trong tuần.Về sau đảm trách thêm các lễ kính và an táng theo sự phân công.
  • Tập hát vào các tối thứ Hai và sau các lễ sáng thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy.

Ca đoàn Thánh Tâm