Ca Đoàn Tổng Hợp

 

CA ĐOÀN TỔNG HỢP

+ Ngày truyền thống 2013

I. Tổng quát

Ca đoàn Tổng Hợp thành lập ngày 28-7-2005

Sáng lập : cha Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng

Linh hướng : cha Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng

Mục đích : Phục vụ các đại lễ trong năm

Bổn mạng : Lễ Thánh Đaminh 08-08

Sĩ số : từ 50 đến 70 ca viên

 

Ca Đoàn Tổng Hợp
 

II. Danh sách ban điều hành

Đoàn trưởng : Phan Thới : 140/37B Đặng Văn Ngữ,
P14, Phú Nhuận – 0983 979 543

Đoàn Phó : Hoàng Nguyên Huân, 210 Lê Văn Sỹ,
P 10, Phú Nhuận – 0977 361 456

Ca trưởng các ca đoàn

Thư Ký : Mai Thanh Sơn, 38 Bùi Thị Xuân
P2, Tân Bình – 0903 637 366

III. Hoạt động

Phục vụ các đại lễ : Giáng sinh, Phục Sinh, Truyền Chức …

Tập hát trước lễ một tháng : Sắp xếp giờ cho thích hợp

Ghi chú : Số lượng ca viên tùy theo sự tham gia của các ca đoàn
 

 

Ca Đoàn Tổng Hợp