Ca Đoàn Anbêtô

.

CA ĐOÀN THÁNH ANBÊTÔ

+ Mừng bổn mạng 2019

+ Mừng bổn mạng 2018

+ Truyền thống mười tuổi : 15.11.2011
+ Ngày truyền thống 15.11.2010
+ Trang thông tin của ca đoàn

I. Tổng quát

Ca đoàn Albêtô thành lập ngày 18-2-2001
do cha Giuse Phạm Hưng Thịnh,
và được cha Giuse Nguyễn Đức Hòa đặt tên.

Linh hướng : cha Giuse Đỗ Tuấn Linh

Mục đích : Phục vụ trong các thánh lễ

Bổn mạng : Lễ Thánh Anbêtô, ngày 15-11

Sĩ số : 40 ca viên

Ca Đoàn Anbêtô

Ca Đoàn Anbêtô

II. Danh sách ban điều hành

Đoàn trưởng : Maria Vũ Thị Thanh Hương
ĐC 42 Đặng Văn Ngữ, P10, Phú Nhuận – 0913157853

Ca trưởng :

(1) Phê-rô Hoàng Anh Thiên

(2) Giuse Đỗ Phú Hưng

     Phụng vụ:

(1) Maria Đỗ Như Ngọc

(2) Maria Nguyễn Bích Vân

Thủ quỹ:

Maria Nguyễn Thị Thanh Hà

Ca Đoàn Anbêtô

 Ca Đoàn Anbêtô

Ca Đoàn Anbêtô

Ca Đoàn Anbêtô

Ca Đoàn Anbêtô
 

III. Hoạt động

Tập hát hàng tuần : Sau lễ chiều thứ hai, 19g30 thứ 3 và thứ 5

Phục vụ lễ hàng tuần : Lễ 17g30 chiều thứ hai.
Lễ 16g chúa nhật

 

 

 

Ca Đoàn Anbêtô