Ban Nhạc Three Bells

BAN NHẠC THREE BELLS

+ Khai trương Music Room 25.11.2010

 

Ban Nhạc Three Bells

 

1. Tên ban nhạc:

Three Bells: do Lm. Giuse. PHẠM HƯNG THỊNH op thành lập đầu năm 2006, chọn ngày lễ Thánh Giuse 19/3 làm ngày Bổn Mạng.

Mục đích: phục vụ những chương trình và Thánh lễ của Giáo xứ nói chung và Thánh lễ Giới Trẻ nói riêng.

Số thành viên: 06 người (chính thức) + 02 người (cộng tác viên)

Email: threebellsband@yahoo.com


Ban Nhạc Three Bells

 

2. Danh sách Thành viên Ban Nhạc Three Bells:

1. Phêrô Nguyễn Trí Tuệ (Trưởng Ban)
Piano & Saxo
Địa chỉ: 453/59D Lê Văn Sỹ, F12, Q3
Số ĐT: 0933168691

2. Giuse Nguyễn Hoàng Tuấn
Lead Guitar
Địa chỉ: 9/36c Phạm Văn Hai F1 QTB
Số ĐT: 0919593515
Email: htuan264@yahoo.com

3. Vicente Nguyễn Văn Đức
Violin
Địa chỉ : 443/9 Lê Văn Sỹ, F12, Q.3
Số ĐT : 09088839755

4. Phêrô Nguyễn Hoàng Lộc
Ascoustic Guitar & Guitar bass
Địa chỉ : 453/80a Lê Văn Sỹ, F12, Q.3
Số ĐT :
0907834691

5. Vicente Mai Nhật Tiến
Drum & Percusion
Địa chỉ: 453/75K Lê Văn Sỹ, F12, Q3
Số ĐT: 0908149649

6. Giuse Vũ Hoàng Xuân
Keyboard & Percusion 2
Địa chỉ: 113/10K Trần Văn Đang, F11, Q3
Số ĐT: 0909095961


Ban Nhạc Three Bells

3. Hoạt động:

– Cộng tác các Thánh lễ và chương trình của Giáo xư (khi được phân công)

– Cộng tác phục vụ Giới Trẻ (thường niên)

– Cộng tác với các đoàn thể khác và các Lễ cưới (khi có yêu cầu)

– Tham gia các hoạt động chung của Giáo xứ

– Hoạt động từ thiện (trẻ em nghèo, bệnh nhân khó khăn…)

– Nguồn ngân quỹ: tự đóng góp và kêu gọi

– Lịch sinh hoạt: 10g00 ngày Chúa nhật

 

Ban Nhạc Three Bells