Ban Hợp Xướng Suối Việt

CA ĐOÀN SUỐI VIỆT

+ Truyền thống 6 năm : 02.01.2010

TỔNG QUÁT

1/. Ban Hợp Xướng và Dàn Nhạc “Suối Việt” được thành lập ngày 30/12/2003 do hai đồng sáng lập viên là : Linh Mục Đaminh Ngô Quang Tuyên (hiện là Cha Sở nhà thờ Phú Xuân – Nhà Bè) và Nhạc trưởng Đaminh Nguyễn Bách.

2/. Hiện nay Ban Hợp Xướng Suối Việt được hướng dẫn bởi Nhạc trưởng Nguyễn Bách.


Ban Hợp Xướng Suối Việt


Mục đích hoạt động:

– Thể hiện lại những vẻ đẹp của âm nhạc Công giáo dùng trong và ngoài Phụng Vụ, đã có từ bao đời nay trong Giáo Hội cũng như trong sáng tác của các nhà soạn nhạc kinh điển thế giới.

– Bên cạnh mục đích bảo tồn, Suối Việt còn mong muốn tái tạo loại âm nhạc đó kết hợp với tính dân tộc và hiện đại cho phù hợp với nhu cầu của con người ngày nay qua việc thể hiện nghệ thuật hợp xướng và dàn nhạc mang đặc tính Việt Nam kết hợp với tinh hoa của âm nhạc kinh điển thế giới.

Tôn chỉ hoạt động:

– Dùng âm nhạc làm ngôn ngữ chung, là sợi dây nối kết những người yêu loại âm nhạc nghiêm túc, không phân biệt tôn giáo để dễ cảm thông và chung sức xây dựng một nền âm nhạc nghiêm túc, đậm nét dân tộc.

– Dùng âm nhạc như một phương tiện để thực hiện các công tác xã hội, vì tình người để luôn coi trọng việc giúp đỡ tha nhân, những người có hoàn cảnh bất hạnh.


Ban Hợp Xướng Suối Việt
Ngày truyền thống 2009

4/. Ngày truyền thống : 30/12 hằng năm.

Ngày lễ thánh bổn mạng: 08/08 hằng năm – Thánh Đaminh.

5/. Tổng số thành viên hiện nay: 50 (chính thức) và 20 (dự phòng)

6/. Đặc điểm :Thành viên Suối Việt phần lớn là học viên thuộc Nhạc viện t/p HCM, trong đó nhiều em có gia đình ở các Tỉnh, Thành khác. Vì thế ưu điểm là có nhiều ca viên trẻ được đào tạo và có trình độ nhạc lý nhất định, tuy nhiên nhược điểm là số lượng ca viên thường biến động và hay thay đổi.


Ban Hợp Xướng Suối Việt


DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH:

Trưởng Ban : Nguyễn Hoàng Nam ĐT : 0913 809 865 namnh2002@yahoo.com

Phó Ban : Nguyễn Thị Diệu ĐT : 0918 091 477 dieu_chi_linh@yahoo.com

Phó Ban :  Nguyễn Minh Khoa ĐT : 0985 313 637 minhkhoa2406@gmail.com

Thư Ký  : Trịnh Quỳnh Anh ĐT : 0983 791 511 quynh_anh_trinh@yahoo.com

Thủ Quỹ  : Hà Thanh Vi ĐT: 0918 444 772 htv275@yahoo.com

Cố Vấn : Nguyễn Bách ĐT : 093 800 8157 suoiviet.bach@gmail.com


Ban Hợp Xướng Suối Việt
Ngày Truyền thống 02.01.2010

HOẠT ĐỘNG TẠI GIÁO XỨ:

1/. Ngày tập hát : Tối thứ Ba và Thứ Năm hàng tuần, từ 19g30 đến 21g00

2/. Phụ trách hát thánh lễ 17g30 mỗi Chúa Nhật đầu tháng.


Ban Hợp Xướng Suối Việt

Thăm Trại Phong Quy Hòa