Legio Mariae

LEGIO MARIAE

+ Chia sẻ tình thương (Trung Thu 2014)
Legio Mariae

Legio Mariae 

I. Tổng quát

Legio Mariae, Đạo binh Đức Mẹ : là một đoàn thể Công giáo Tiến hành, do ông Phan Đức (Frank Duff) người Ái Nhĩ Lan, thành lập năm 1921.

Tinh thần, linh đạo : Các hội viên luôn phó thác và vâng phục đưới sự điều khiển của Đức Maria.Sống tinh thần khiêm nhường noi gương học hỏi 12 nhân đức của Đức Mẹ.

Mục đích : thánh hóa các hội viên, mở mang nước Chúa nơi các tâm hồn, bằng cầu nguyện và công tác phục vụ.

Tại giáo xứ Đaminh Ba Chuông : Ngày 8-8-2001, đươc phép của cha nguyên chánh xứ Giuse Phạm Hưng Thịnh, ông PX. Nguyễn Văn Vui đã quy tụ một số anh chị em, thành lập Praesidium đầu tiên, với thánh hiệu Nữ Vương ban sự bình an, được thày Phêrô Nguyễn Thành Tâm làm linh giám.

Hiện giáo xứ có 7 Praesidia, trong đó có một Praesidium junior.

Ngoài vị linh giám, mỗi Praesidium có bốn ủy viên : Trưởng, phó, thư ký và thủ quỹ.

Tổng số hội viên hoạt động : là 108, hội viên tán trợ là 149.

Legio MariaeII. Các Praesidia

Praesidium Nữ Vương hòa bình. Trưởng Hoàng Văn Thời, linh giám : cha Giuse Nguyễn Trọng Viễn. 18 hội viên hoạt động, 62 tán trợ.

Praesidium Đức Mẹ sầu bi. Trưởng Tôn Thất Điền, linh giám : thày Đaminh Trần Bình Tiên. 12 hội viên hoạt động, 15 tán trợ

Praesidium Đức Mẹ hồn xác lên trời. Trưởng Vũ Thị Thanh Hương, linh giám : thày Đaminh Trần Bình Tiên. 16 hội viên hoạt động, 15 tán trợ.

Praesidium Nữ Vương các tâm hồn trẻ. Trưởng Vũ Trung Hiếu, linh giám : cha Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng. 13 hội viên hoạt động.

Praesidium Nữ Vương ban sự bình an. Trưởng Nguyễn Xuân Lộc, linh giám : thày Phêrô Nguyễn Thành Tâm. 18 hội viên hoạt động, 62 tán trợ.

Praesidium Đức Bà phù hộ các tín hữu. Trưởng PX. Nguyễn Văn Vui, linh giám : cha Tôma Nguyễn Trọng Hiếu. 17 hội viên hoạt động. 25 tán trợ.

Praesidium Junior Nữ Vương các Thiên Thần. Trưởng Tôn Thất Điền, linh giám : chưa có. 16 hội viên hoạt động.

III. Hoạt động

– Mỗi tuần mỗi Praesidium họp một lần, thời gian một tiếng rưỡi : Cầu nguyện, đọc kinh mân côi, bá cáo và phân chia công tác trong tuần.

– Hàng năm có các lễ : Acies (25/3), Sinh nhật Đức Mẹ (8/9) và tổng hội thường niên 8-12.

 

Legio Mariae