Buổi họp Curia đầu tiên tại giáo xứ Đaminh

Legio Mariae – Curia Phú Nhuận

Buổi họp Curia đầu tiên tại Giáo xứ Đaminh


Buổi họp Curia đầu tiên tại giáo xứ ĐaminhTrong chương trình thường kỳ, ngày 12.01.2011, Curia Phú Nhuận đã tiến hành phiên họp hội đồng hàng tháng vào lúc 19 giờ tại giáo xứ Đaminh – Ba Chuông.

Lý do vì theo đề nghị của quý cha trong hạt Phú Nhuận, cha PX. Đào Trung Hiệu, chánh xứ Đaminh đã nhận làm linh giám của Curia, thay thế cha Dom. Trương Kim Hương, chánh xứ Phú Hạnh.

Cha Dom. Hương là linh giám tiên khởi của Curia Phú Nhuận, kể từ khi Curia này được thành lập năm 2003 đến nay. Trong tám năm qua, cha đã để lại những dấu ấn đặc biệt, từ 4 Praesidia khi thành lập, nay Curia Phú Nhuận đã có đến 18 Praesidia cùng với 4 Junior. Và dù tạm ngưng chức vụ linh giám Curia, cha vẫn tiếp tục là linh giám của 10/18 Praesidia trong giáo hạt.


Buổi họp Curia đầu tiên tại giáo xứ Đaminh


Chương trình đã được tiến hành theo đúng thủ bản, dưới sự điều hành của anh trưởng G. Trần Văn Minh, trước tiên các ủy viên đã cùng dâng lên Đức Mẹ chuỗi mân côi, đọc sách thiêng liêng, và giới thiệu cha Tân Linh Giám.

 

Buổi họp Curia đầu tiên tại giáo xứ Đaminh


Sau đó là phần đọc lại biên bản buổi họp trước, giới thiệu tài liệu thư tín, hai Praesidia Đức Mẹ La Vang và Đức mẹ Hồn Xác Lên Trời phúc trình công tác.

Trong phần huấn từ, Cha Linh Giám nhấn mạnh vai trò người giáo dân trong sứ vụ Tông Đồ của giáo hội, nhấn mạnh đoàn Legio do ông Phan Đức (Frank Duff), một giáo dân thành lập và năm nay vừa tròn 90 tuổi. Ngoài ra cha cũng nói đến tinh thần của Giáo Hội Việt Nam trong ngày bế mạc năm thánh tại La Vang là “cùng Mẹ ra khơi”.

 

Buổi họp Curia đầu tiên tại giáo xứ Đaminh


Đặc biệt trong buổi họp hôm nay, có sự tham dự của hai anh Trưởng và Phó Comitium Sài Gòn II. Trong đó anh Trưởng Dom. Tạ Đình Nha đã có phần chia sẻ hướng dẫn cách rất huynh đệ và thân ái. Trong tâm tình tri ân, tất cả mọi người đều hiệp ý cảm tạ cha nguyên linh giám, và nguyện tiếp nối những chương trình cha đã đề ra.

 

Buổi họp Curia đầu tiên tại giáo xứ Đaminh

 

Được biết Curia Phú Nhuận hiện nay có 217 hội viên hoạt động, 473  tán trợ, 40 junior, 46 nghĩa sĩ, 82 bảo trợ tu sĩ và 31 bảo trợ giáo dân. Xin chúc mừng quý Anh Chị với những dự án mới trong năm mới, và luôn gắn bó với Mẹ Maria, tiếp tục sứ mạng giới thiệu và phục vụ Chúa trong mọi người.


Buổi họp Curia đầu tiên tại giáo xứ Đaminh