Legio Mariae: Mừng sinh nhật Đức Maria

 

Legio Mariae: Mừng sinh nhật Đức MariaLúc 17h30 ngày 8/9/2015 tại Thánh Đường giáo xứ Đa Minh – Ba Chuông, cộng đoàn giáo xứ cùng hiệp thông với Legio Mariae Curia Phú Nhuận mừng kính sinh nhật Đức Maria. Thánh Lễ do cha bề trên chánh xứ Giuse Lưu Công Chỉnh chủ tế.

Trong bài giảng cha chủ tế chia sẻ: gia phả của Chúa Giesu là điều rất quan trọng đối với người Do Thái, muốn làm tư tế phải có liên hệ với dòng tộc đến 5 đời. Thiên Chúa đã chọn người có gia phả tương đối trong sạch. Xưa kia Abraham là người di dân du mục, sống lang thang từ miền này đến miền khác, nhưng Thiên Chúa đã can thiệp vào đời sống con người, và ông đã trở nên tổ phụ của một dân tộc lớn, ông trở nên nổi tiếng vì nhờ có một đức tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa.

Legio Mariae: Mừng sinh nhật Đức Maria

Đức Maria cũng là một kì công tuyệt diệu của Chúa, sự liên hệ mật thiết gắn bó với Chúa Giêsu từ khi Ngài sinh ra cho đến lúc Ngài chịu chết trên thập giá, cùng chia đau khổ và đồng công cứu chuộc với Con. Đức Maria là tấm gương mẫu mực khiêm nhường, chúng ta hãy noi gương bắt chước Mẹ, sống như Mẹ để không ngừng hoán cải thành con người mới.

Legio Mariae: Mừng sinh nhật Đức Maria

Cuối lễ anh trưởng Curia cũng thay mặt các hội viên Legio cảm ơn Cha bề trên chánh xứ, cha linh giám Curia, Hội đồng mục vụ và ca đoàn Cecilia đã tạo mọi điều kiện cho Legio chúng con có một buổi lễ trang trọng và sốt sắng.

Legio Mariae: Mừng sinh nhật Đức Maria

Sau Thánh Lễ là buổi họp mặt của các Presidia trong Curia. Lễ mừng sinh nhật Đức Maria là dịp để các hội viên trao đổi quà cho nhau, cùng chia sẻ những buồn vui trong công tác Legio

Xin cho chúng con luôn thảo kính Mẹ, biết kết hiệp với Mẹ trong công tác tông đồ, biết thông cảm và yêu thương nhau, để có thể nhận ra sự hiện diện của Chúa

Legio Mariae: Mừng sinh nhật Đức Maria

Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria cầu bầu cùng Thiên Chúa cho các hội viên Legio luôn thành thật tôn sùng Mẹ, biết tận hiến cho Mẹ, noi gương bắt chước các nhân đức của Mẹ, biết thánh hóa bản thân bằng việc cầu nguyện và đem Chúa đến cho mọi người.

Teresa

Legio Mariae: Mừng sinh nhật Đức Maria