Lộ Đức và ngày quốc tế bệnh nhân

Đức Mẹ Lộ Đức
và ngày quốc tế bệnh nhân

“Có một sự liên kết gần gũi giữa Đức Mẹ Lộ Đức và thế giới những người đau khổ và yếu đau. Trong đền thánh vươn lên bên cạnh hang đá Massabielle,
những bệnh nhân luôn là những người được ưu tiên và theo giòng thời gian,
Lộ Đức đã trở nên một cứ điểm thật sự của đời sống và hy vọng”.

(Đức Gioan Phaolô II).

 

Lộ Đức và ngày quốc tế bệnh nhân

Xin tổng hợp các tài liệu liên quan đến Đức Mẹ Lộ Đức và ngày quốc tế bệnh nhân. Các tài liệu này đã từng đưa lên mạng giáo xứ Đaminh, gồm : Sáu bài viết, Bốn bản tin, Ba phim tư liệu, Bài giảng năm 2010, 2011, 2012, và Mười sứ điệp ngày Quốc tế Bệnh nhân(của ĐTC Gioan Phaolô II và Biển Đức XVI).

 

Thông tin – Tổng quát

+ Câu chuyện về Đức Mẹ Lộ Đức
+ Lộ Đức và ngày Quốc tế Bệnh nhân
+ Tài liệu liên quan đến Trung tâm Lộ Đức
  
+ Thêm một “phép lạ” Lộ Đức chữa lành người bất toại

+ Phép lạ thứ 69 được giáo quyền công nhận
+ Phép lạ thứ 68 của Lộ Đức được Giáo hội công nhận
+ Lời kinh Cầu cho bệnh nhân với Đức Mẹ Lộ Đức

 + Thánh lễ cầu cho các bệnh nhân 2019

     + Cầu nguyện cho các bệnh nhân 2020

Nghe giảng lễ 2010 – 2020

Video giảng lễ 2014 – 2020

Sứ điệp ngày quốc tế bệnh nhân

+ 2015: “Tôi nên mắt cho kẻ mù loà, thành chân cho người què quặt” (Gióp 29,15)

Phim Tư Liệu

+ Lộ Đức với thánh nữ Bernadette  (trích đoạn 10 phút)

+ Hành hương Lộ Đức “online” (gxdaminh.net thực hiện – 6 phút)

+ Thánh nữ Bernadette và Đức Mẹ Lộ Đức (Trọn bộ 120 phút)
+ Phép lạ Đức Mẹ Lộ Đức và Thánh Bernadette (phim mới HD)

Trả lời