Một Vài Tư Liệu Liên Quan Đến Lộ Đức

Một Vài Tư Liệu
Liên Quan Đến Linh Địa Lộ Đức

– Ngày 7-12-1860, Đức Cha Laurence, giám mục giáo phận Tarbes-Lourdes, tổ chức một ủy ban điều tra cặn kẽ và phỏng vấn tỉ mỉ sự lạ Bernađetta đã được thị kiến và các vụ bệnh nhân được lành nhanh chóng.

– Kết quả là ngày 18-1-1962, Đức giám mục Tarbes-Lourdes tuyên bố là sự lạ Bernadetta đã được thị kiến là đúng sự thật, đáng tin.


Một Vài Tư Liệu Liên Quan Đến Lộ Đức
Nhà trọ các bệnh nhân tại Lộ Đức
Các thiện nguyện viên chuẩn bị đưa họ đi tắm


– Tháng 5-1866, hang Massabielle được làm phép. Thánh lễ đầu tiên được phép dâng tại đây.

– Ngày 15-8-1871, khánh thành nhà thờ Đức Mẹ Vô nhiễm.

– Năm 1872, cuộc hành hương với cờ và biểu ngữ và rước đuốc lần đầu tiên.

– Năm 1873, cuộc hành hương toàn quốc nước Pháp lần thứ nhất.

– Năm 1874, cuộc hành hương quốc tế đầu tiên do Giáo hội Hoa Kỳ và Bỉ tổ chức .

– Năm 1876, Đức Piô IX đội triều thiên cho Thánh tượng Đức Mẹ Lộ Đức.

– Năm 1882, thành lập một ủy ban khoa học, để nghiên cứu và xác nhận các phép lạ tại Lộ Đức.

– Năm 1888, khánh thành nhà thờ Rất thánh Mân côi.

– Năm 1890, Đức Lêô XIII ban phép mừng lễ Đức Mẹ Lộ Đức trong Giáo phận Tarbes.

– Năm 1907, Đức Thánh Piô X lập lễ Đức Mẹ Lộ Đức khắp thế giới.

– Ngày 25-3-1958, kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra. Lễ cung hiến Vương cung thánh đường Thánh Piô X với sức dung nạp 25.000 người.

– Ngày 25-3-1988, khánh thành nhà thờ Thánh Bernađetta với sức chứa 5.000 người.

– Nhiều Hội nghị Thánh Mẫu đã được tổ chức tại Lộ Đức, và ba Hội nghị Thánh Thể quốc tế được tổ chức tại đây năm 1899, 1914, và 1981.

– Hằng năm có khoảng 6 triệu khách hành hương kính viếng Lộ Đức gồm nhiều tổ chức quốc tế hoặc quốc gia.

– Năm 2008, Lộ Đức đã long trọng mừng kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra.

Trần Bình op Sưu Tầm


Một Vài Tư Liệu Liên Quan Đến Lộ Đức
Ngày quốc tế bệnh nhân 11.02.2009 tại Ba Chuông