Clips: Cầu nguyện cho các bệnh nhân 2013

 

Clips: Thánh lễ cầu cho các bệnh nhân

 

Clips: Cầu nguyện cho các bệnh nhân 2013

Trong khi chờ bài viết về thánh lễ đặc biệt cầu nguyện cho các bệnh nhân tại giáo xứ nhân ngày lễ Đức Mẹ Lộ Đức tại thánh đường giáo xứ ngày 14.2.2013, BBT gửi tới quý độc giả clips hình ảnh do thầy Ngọc Anh thực hiện.

 

 

Clips: Cầu nguyện cho các bệnh nhân 2013

Click xem hình lớn