Lễ Đức Mẹ Lộ Đức, cầu nguyện cho các bệnh nhân

 

Lễ Đức Mẹ Lộ Đức, cầu nguyện cho các bệnh nhânLúc 17g30 ngày 11/02/2016, tại thánh đường Đa Minh – Ba Chuông, giáo xứ đã long trọng tổ chức Lễ Đức Mẹ Lộ Đức, cũng là ngày Quốc tế Bệnh nhân. Thánh lễ do Cha Vinh Sơn Nguyễn Thành Tín chủ tế.

Qua bài chia sẻ cha chủ tế nhắc lại lời nói của Đức Thánh Cha: ‘Một thảm trạng về sự dửng dưng của con người trước viễn cảnh của thế giới, với những người đang sống trong nghèo khổ bệnh tật, những người bị gạt ra bên lề xã hội.’ Trong sứ điệp ngày Quốc tế Bệnh nhân vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã mời gọi chúng ta suy niệm đoạn kinh thánh dựa theo sách Gióp: ‘Tôi trở nên mắt cho kẻ mù lòa, thành chân cho kẻ què quặt’. Là sự gợi mở cho tất cả chúng ta hãy quan tâm đến các bệnh nhân, đây có thể là một gánh nặng Chúa gửi đến cho chúng ta, nhưng với Đức Thánh Cha đó là một cơ hội giúp ta có thể thông phần với cuộc khổ nạn của Đức Giê-su Kitô, là cuộc hành trình với Chúa trên đồi Can-vê, phải biết thánh hóa sự đau khổ của chúng ta chấp nhận mọi gian khổ trong tinh thần hiệp thông và sự vui tươi. Qua đau khổ bệnh tật chúng ta đã nhận ra được sự đau khổ của Thiên Chúa.

Lễ Đức Mẹ Lộ Đức, cầu nguyện cho các bệnh nhân

Xin cho mỗi người chúng ta biết thiện ý với Chúa và Mẹ Maria, biết tín thác cuộc đời vào quyền năng của Thiên Chúa, vững lòng trông cậy nơi Chúa, trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa và hưởng vinh quang bất diệt sau này.

Lễ Đức Mẹ Lộ Đức, cầu nguyện cho các bệnh nhân

Sau bài giảng là nghi thức chúc lành cho các bệnh nhân, mỗi người còn nhận được một tràng chuỗi để Mẹ luôn đồng hành chở che và khi mang chuỗi hạt này sẽ nhận được nhiều ơn lành của Chúa.

Lễ Đức Mẹ Lộ Đức, cầu nguyện cho các bệnh nhân

Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ ban muôn ơn lành hồn xác đến các bệnh nhân và nâng đỡ những người săn sóc bệnh nhân, chúng con xin phó thác các bệnh nhân nơi lòng thương xót của Chúa và từ bi của Mẹ.

Têrêsa

Lễ Đức Mẹ Lộ Đức, cầu nguyện cho các bệnh nhân

Lễ Đức Mẹ Lộ Đức, cầu nguyện cho các bệnh nhân