Họ Thánh Martinô

GIÁO HỌ
THÁNH MACTINÔ

Giáo họ với 1112 giáo hữu (665 nữ, 447 nam) 212 gia đình.

+ Đại lễ kính thánh Martinô 2010

 

Họ Thánh Martinô

Ban điều hành giáo họ nhiệm kỳ 2015 – 2019

Họ Thánh Martinô

Trưởng : Giuse Dương Minh Thanh
Phó 1 : Giuse Hoàng Văn Thời
Phó 2 : Micae Nguyễn Ngọc Thành
Thư Ký : Giacôbê Tôn Thất Điền
Thủ quỹ : Giuse Trần Ngọc Sơn

Họ Thánh Martinô

Mừng Đại lễ Martin 2013 – Click xem hình lớn hơn

 Họ Thánh Martinô

 Click xem hình lớn

Họ Thánh Martinô

Ban điều hành giáo họ Martinô 2010-2014

 Họ Thánh Martinô

Lễ kính thánh Martinô 2011 – Click để coi hình lớn

Họ Thánh Martinô Họ Thánh Martinô Họ Thánh Martinô Họ Thánh Martinô
Trưởng ban: Ô. Giuse
Dương Minh Thanh
 Phó nội : Ô. Micae
Nguyễn Ngọc Thành
Phó ngoại  : Ông Giacôbê
Tôn Thất Điền
Thủ qũy : Ông Giuse
Hoàng Văn Thời

Nhiệm khóa 2006-2010

Họ Thánh Martinô

Lễ Bổn Mạng 03.11.2009

Họ Thánh Martinô

BĐH Giáo Họ 2006-2010

 

Trả lời