Họ Thánh Gioan

.
GIÁO HỌ
THÁNH GIOAN BAOTIXITA

Giáo họ hiện có 515 giáo hữu (290 nữ, 225 nam) 90 gia đình.

Họ Thánh Gioan
Ban điều hành giáo họ nhiệm kỳ 2015 – 2019

Họ Thánh Gioan

Trưởng : Bêđa Huỳnh Ngọc Sơn
Phó 1 : Martin Nguyễn Văn Thuận
Phó 2 : Đaminh Trần Văn Ngọc
Thư Ký : Giuse Nguyễn Đình Kiệt
Thủ quỹ : Giuse Trương Anh Dũng

 Họ Thánh Gioan

Ban điều hành Gioan 2010-2014

Họ Thánh Gioan

 

Họ Thánh Gioan Họ Thánh Gioan Họ Thánh Gioan Họ Thánh Gioan
Họ Thánh Gioan
Trưởng ban :
Ô. Gioan B.
Trương Vinh
Phó nội vụ :
Ô. Giuse
Phạm Văn Sơn
Phó ngoại vụ :
Bà Maria
Hoàng Thị Kim Anh
Thủ qũy :
Bà Maria
Nguyễn Thị Tiến
Thư ký :
Ô. Giuse
Nguyễn Đình Kiệt

  Ban Điều hành 2006-2010

Họ Thánh Gioan
 Mừng Bổn Mạng 24.06.2009 

 

Họ Thánh Gioan
BĐH giáo họ 2006-2010

 

114 thoughts on “Họ Thánh Gioan

Trả lời