Home / Thông tin / Họ Thánh Vinh Sơn

Họ Thánh Vinh Sơn

GIÁO HỌ
THÁNH VINH SƠN

Giáo họ hiện có 522 giáo hữu (290 nữ, 232 nam) 122 gia đình.

Ban Điều hành giáo họ nhiệm kỳ 2015 – 2019
1. Ông Giuse Đỗ Thế Định – Trưởng ban
2. Ông Gioakim Nguyễn Công Trường – Phó 1
3. Ông Giuse Đoàn Đức Hạnh – Phó 2
4. Ông Giuse Bùi Tiến Thanh – Thư ký
5. Bà Maria Lê Thị Phương Thảo – Thủ quỹ
6. Ông Gioan Nguyễn Thành Vĩnh – Ủy viên

Trưởng : Gioan Nguyễn Thành Vĩnh
Phó 1 : Antôn Vũ Anh Tuấn
Phó 2 : Giuse Đỗ Thế Định
Thư Ký : Giuse Bùi Tiến Thanh
Thủ quỹ : Maria Lê Thị Phương Thảo

Ban điều hành giáo họ Vinhsơn 2010-2014

Lễ Bổn mạng thánh Vinhsơn 2011 – Click để xem hình lớn

Trưởng ban : Ô. Gioan
Nguyễn Thành Vĩnh
Phó nội vụ : Ô. Antôn
Vũ Anh Tuấn
Phó ngoại vụ : Ô. Giuse
Nguyễn Xuân Lộc
Thư ký : Bà Maria
J. Đặng Thị Thu Vân
Thủ qũy : Bà Têrêsa
Nguyễn Thị Kim Hoan
Nhiệm khóa 2006-2010
 
Lễ Bổn Mạng 2009
 

Lễ bổn mạng 2010
 
BĐH Giáo Họ 2006-2010
 
Lễ bổn mạng 2009