Giáo họ Vinhsơn mừng bổn mạng

Giáo họ Vinhsơn mừng bổn mạng


Bài : Trần Bình – Hình : Dương Minh

Giáo họ Vinhsơn mừng bổn mạng

 

Chiều ngày 05.05.2010, giáo xứ Đaminh đã tề tựu tại thánh đường để dâng lễ đồng tế với cha chánh xứ Px Đào Trung Hiệu; quý cha trong tu viện Anbêtô, cùng hiệp thông với giáo họ Vinhsơn mừng thánh quan thầy..

Với sở học của mình, cha chủ tế trong phần thuyết giảng đã đưa thính giả về lại thời Trung cổ, thời gian thánh Vinhsơn sống và hoạt động trong vai trò nhà giảng thuyết Đaminh. Cha đã cho mọi người thấy được những khó khăn lúc bấy giờ, những khó khăn cả đời lẫn đạo, và vai trò của thánh nhân đã xuất hiện như ánh sáng soi đường.


Giáo họ Vinhsơn mừng bổn mạng

 

Với những trích dẫn chính lời của thánh Vinhsơn, cha cho thấy “ông trạng phép lạ” vẫn thường nhắc nhở các tín hữu rằng : phép lạ không quan trọng bằng việc chu toàn bổn phận, bằng việc học hỏi và sống Tin mừng.


Giáo họ Vinhsơn mừng bổn mạng

 

Thánh nhân nhấn mạnh : các ơn lạ, đặc biệt ơn là hoán cải phải tựa vào quyền năng của Thiên Chúa và sức mạnh của lời cầu nguyện. Cầu nguyện là căn cốt cho mọi hoạt động của chúng ta, cung cấp chất liệu cho lời giảng, và đem đến sự vững tin vào Thiên Chúa, Đấng là chủ của lịch sử và thời gian.


Giáo họ Vinhsơn mừng bổn mạng

 

Sau lời nguyện hiệp lễ, ông Nguyễn Thành Vĩnh cùng với ban đại diện đã thay mặt các thành viên trong giáo họ nói lên tâm tình cảm tạ Thiên Chúa, cám ơn quý cha và cộng đoàn, đồng thời chia sẻ một số ơn lạ đối với giáo họ trong năm qua, nhờ lời chuyển cầu của thánh bổn mạng.

 

Giáo họ Vinhsơn mừng bổn mạng

 

Tiếp lời, cha Chánh xứ đã cảm ơn ban Mục vụ giáo họ, tuyên dương tín hữu họ Vinhsơn, đã kiên trì trong tổ chức đọc kinh gia đình luân phiên. Hình thức này giúp mọi người hiệp thông với nhau trong ân sủng và giúp nhau đến gần hơn trong mối quan hệ láng giềng. Sau thánh lễ ban Mục vụ giáo họ đã chụp hình lưu niệm với quý cha đồng tế.

 

Giáo họ Vinhsơn mừng bổn mạng

 

Xin thánh Vinhsơn chuyển cầu cho chúng ta, đặc biệt cho các thành viên trong giáo họ, ngày càng yêu mến giáo hội, yêu mến thời đại mình đang sống và trở nên những sứ giả của Tin Mừng.


Giáo họ Vinhsơn mừng bổn mạng