Ngày 12-04-2024, Thứ Sáu Tuần II Phục Sinh

Lạy Chúa, với năm chiếc bánh và hai con cá đó, Chúa đã làm phép lạ hoá bánh ra nhiều để nuôi sống trên năm ngàn người ăn no nê. Quyền năng của Chúa có thể làm được tất cả mọi sự, không cần ai góp sức. Thế nhưng Chúa vẫn mời gọi, vẫn chờ đợi sự đóng góp của con người, và sự đóng góp dù rất tầm thường nhỏ bé, Chúa vẫn nhận và làm phát sinh hậu quả dồi dào tốt đẹp.

Nhìn lại ngoại giao Tòa Thánh trong năm 2023

Ngày 8/1 vừa qua, như thông lệ vào dịp đầu năm mới, Đức Thánh Cha đã có cuộc gặp gỡ với ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh. Nhân dịp này, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố một thông cáo với những số liệu về hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh.

Ngày 24-12-2023: Chúa nhật IV Mùa Vọng – Năm B

Ngày xưa Thiên Chúa đã nhập thể nơi cung lòng Trinh nữ Maria, ngày nay Thiên Chúa vẫn còn muốn nhập thể nơi chúng ta, hãy trở nên dụng cụ ngoan ngoãn cho Chúa nhập thể. Ngài dùng Lời Thánh kinh và Bánh Thánh Thể để đi vào trong tâm hồn ta, biến ta nên con người sống như Chúa, và như vậy Ngài đang muốn nhập thể để tiếp nối cuộc đời của Ngài ở nơi ta.

Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Dòng Đa Minh Tại Giáo Xứ Thánh Đa Minh (Ba Chuông) – 04/08/2023

Hôm nay, ngày 04 tháng 08 năm 2023, Giáo Hội Hoàn vũ kính nhớ Thánh Gioan Maria Vianney – vị Thánh quan thầy của các linh mục và cũng chính là ngày vui trọng đại, một ngày hồng phúc cho Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam bởi lẽ Tỉnh Dòng có thêm nhiều mục tử làm việc trong cánh đồng truyền giáo của Chúa.