Chương trình Giáo lý trực tuyến: Các Anh Tìm Gì?

  Buổi giới thiệu Số 01: Quà Tặng Trong Cuộc Sống Số 02: Khát vọng cùng đích của con người là gì? Số 03: Lịch sử ngày lễ Giáng Sinh Số 04: Các từ ngữ trong Kinh Thánh và Phụng vụ – phần 01 Số 05: Vừa tin Chúa, vừa xem bói được không? Số[…]