Chương trình: Hiểu để sống đức tin

 

Phần I : Mầu nhiệm Thiên Chúa

 

Chương trình: Hiểu để sống đức tinCâu 1 : Thiên Chúa chúng ta tên là gì ?

Câu 2: Gọi Thiên Chúa là mẹ được không ?

Câu 3 : Chúa quan phòng là gì ?

Câu 4 : Thiên Chúa công bình hay lân tuất

Câu 5 : Chúa có nổi giận không ?

Câu 6 : Tại sao gọi là Chúa các đạo binh ?

Câu 7 : Tại sao Chúa Thánh Thần được biểu tượng bằng chim bồ câu ?

Câu 8 : Chúa Thánh Thần mang lại nụ cười hay nước mắt ?

Câu 9 : Có bao nhiêu ơn Chúa Thánh Thần ?

Câu 10: Tại sao phải xin ơn kính sợ?

Câu 11: Chúng ta phải tin gì về Chúa Thánh Thần?

Câu 12:  Ơn Chúa Thánh Thần có khác với đặc sủng Thánh Linh không?

Câu 13: Chúa Thánh Thần hiện xuống mấy lần?

Câu 14: Tại sao Chúa Thánh Thần hiện xuống dưới hình lưỡi lửa?

Câu 15: Ấn tín của Chúa Thánh Thần là gì?

Câu 16 : Mầu nhiệm là gì ?

Câu 17: Lời Chúa có nghĩa là gì?

Câu 18: Chân lý là gì?

Câu 19 : Ngộ đạo là gì ?

Câu 20 : Các thiên thần là ai ?

Câu 21: Tại sao thiên thần có cánh?

Câu 22 : Thiên thần Sê-ra-phim là ai ?

Câu 23 : Có bao nhiêu tín điều liên quan đến các thiên thần?

Câu 24: Có phải ma quỷ sẽ trở lại không?

Câu 25: Chúa dựng nên ma quỷ hồi nào ?

Câu 26: Thiên Chúa đã thiết lập bao nhiêu giao ước?

Phần II: Chúa Giê-su Ki-tô

Câu 01: Chúa Giê-su sinh ra vào năm nào?

Câu 03: Chúng ta biết gì về cuộc thời thơ ấu của Đức Giê-su?

Câu 10: Có thể thay thế danh hiệu “Chúa Ki-tô Vua” bằng “Chúa Ki-tô Tổng Thống” hay “Chúa Ki-tô Chủ Tịch” được không?

Phần III : Thánh Mẫu Học

Câu 1: Đức Mẹ sinh ngày nào?

Câu 8: Lễ kính tên Đức Maria có ý nghĩa gì?

Câu 17: Tháng 10 là tháng Mân Côi hay tháng Truyền Giáo?

Câu 18: Lễ Đức Mẹ Mân côi có liên quan gì đến chiến tranh tôn giáo không?