Chúng ta biết gì về cuộc đời thơ ấu của Đức Giêsu? – Lm Giuse Phan Tấn Thành, O.P.