Có thể thay thế danh hiệu “Chúa Kitô Vua” bằng “Chúa Kitô Tổng thống” hay Chủ tịch không? – Lm Giuse Phan Tấn Thành, O.P.