Đức Hồng y Müller nhận định về Con đường Công nghị ở Đức

 

Đức Hồng y Müller nhận định về Con đường Công nghị ở ĐứcĐức Hồng y Gerhard Ludwig Müller, người Đức, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý đức tin, chào mừng việc công bố văn bản các nhận định của Đức Hồng y Luis Ladaria, Tổng trưởng Bộ Giáo lý đức tin, và Đức hồng y Marc Ouellet, Tổng trưởng Bộ Giám mục, vạch rõ những sai trái của Con đường Công nghị của Công giáo Đức.

Hôm 24 tháng Mười Một vừa qua, Báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh và trang mạng Vatican News, tiếng Đức của Bộ Truyền thông, đã đăng toàn văn nhận định phê bình của hai vị hồng y Tổng trưởng của Tòa Thánh, được trình bày trong cuộc thảo luận chiều ngày thứ Sáu, 18 tháng Mười Một vừa qua, tại Roma với Hội đồng Giám mục Đức.

Qua Con đường Công nghị này, nhiều giám mục và các thành phần khác trong Công giáo Đức yêu cầu truyền chức thánh cho phụ nữ, thay đổi giáo lý Công giáo và luân lý tính dục, và thành lập một Hội đồng thường trực của Công nghị để giám sát Giáo hội Công giáo Đức.

Trong một bài đăng trên trang mạng Kath.net ở Đức, hôm 26 tháng Mười Một vừa qua, Đức Hồng y Müller viết: “Thật là tốt vì những tuyên bố chính thức của Đức Hồng y Luis Ladaria và Marc Ouellet, nay được phổ biến nhân dịp các giám mục Đức về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ. Vì những tín hữu Công giáo trưởng thành có quyền được biết Huấn quyền của Tòa Thánh có phản ứng hay không và quan tâm thế nào về những văn bản lạc giáo và ly giáo tỏ tường của Con đường Công nghị ở Đức. Những lời của hai vị hồng y không những quan trọng vì chức vụ của các vị, nhưng còn vì đó là những tuyên ngôn nổi bật của những nhà thần học nổi tiếng được nhìn nhận. Trái ngược với những thành viên đa số ồn ào của Con đường Công nghị, hai vị hồng y biết thế nào là đức tin Công giáo và làm sao phân biệt chân lý và sai lầm trong thần học Công giáo (..).

Đức Hồng y Müller nhắc lại Tuyên bố ngày 21 tháng Bảy năm nay của Tòa Thánh, trong đó có khẳng định rằng: “Con đường Công nghị ở Đức không có phép bó buộc các giám mục và các tín hữu phải chấp nhận những hình thức cai trị mới và những đường hướng mới về đạo lý và luân lý”.

Đức Hồng y Müller nhận xét rằng nhiều thành phần của Con đường Công nghị Đức coi rẻ những nhận định của hai vị hồng y bộ trưởng của Tòa Thánh, cũng như Đức Hồng y cũng nhận xét rằng nhiều thành phần của Con đường Công nghị Đức cho thấy lập trường của một số ít giám mục trong Giáo hội Công giáo Đức. Hai ngày sau khi từ Roma trở về Đức, sau cuộc viếng thăm Tòa Thánh, Hội đồng Giám mục Đức đã công bố bộ luật lao động mới cho 800.000 nhân viên của Giáo hội. Đức Hồng y Müller nhận thấy rằng bộ luật này được thực hiện theo chiều hướng một hình ảnh vô thần duy vật về con người, theo ý thức hệ đồng phái, lưỡng tính, đổi giống, gọi tắt là LGBT, hoàn toàn trái ngược với nhân loại học Kitô.

Nói một cách cụ thể, trái với quy luật trước đây, từ nay các nhân viên của Giáo hội Công giáo Đức có thể là những người đồng tính luyến ái, đổi giống, lưỡng tính, đó là những điều thuộc về đời tư của họ.

Ngoài ra, Đức Hồng y Müller phê bình sự việc Đức giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức tiếp tục ngoan cố đòi Giáo hội truyền chức cho phụ nữ, như thể đạo lý của Giáo hội không xuất phát từ những tiêu chuẩn khách quan, nhưng là kết quả của những đòi hỏi liên tục của những người ở vị thế cầm quyền. Nhiều giám mục khác thì tiếp tục con đường vực thẳm với thái độ tự phụ và kiêu ngạo tiêu biểu của người Đức, qua đó họ cảm thấy trổi vượt hơn Đức Giáo hoàng và phần lớn các giám mục trên thế giới”.

(Kath.net 26-11-2022)

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA