Ngày 29.11.2022: Đức Giê-su là vua của vũ hoàn

 

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 10: 21-24

Khi ấy, Chúa Giêsu đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần, Người nói: “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì đã giấu không cho những người thông thái khôn ngoan biết những điều này, nhưng đã tỏ cho những kẻ đơn sơ.

Vâng lạy Cha, đó là ý Cha đã muốn thế. Cha Ta đã trao phó cho Ta mọi sự.

Không ai biết Chúa Con là ai, ngoài Chúa Cha; cũng không ai biết Chúa Cha là Ðấng nào, ngoài Chúa Con, và những người được Chúa Con muốn tỏ cho biết!”

Rồi Chúa Giêsu quay lại phía các môn đệ và phán: “Hạnh phúc cho những con mắt được xem những điều chúng con xem thấy; vì chưng Ta bảo các con: có nhiều tiên tri và vua chúa đã muốn xem những điều chúng con thấy, mà chẳng được xem, muốn nghe những điều chúng con nghe, mà đã chẳng được nghe.

ĐỨC GIÊSU LÀ VUA CỦA VŨ HOÀN

Cha Ta đã trao phó cho Ta mọi sự.” Đức Giêsu là vị ngôn sứ vĩ đại nhất lịch sử vì Người là Con Thiên Chúa. Thế giá “Con của Thiên Chúa” đảm bảo cho những lời giáo huấn của Người là xác thật. Giáo hội dạy chúng ta biết rằng, Đức Giêsu là Con Thiên Chúa và cũng là Thiên Chúa thật. Đó là mầu nhiệm siêu việt mà chúng ta chỉ có thể đạt tới trong đức tin.

Mọi sự trên trời dưới đất đã được Chúa Cha trao cho Chúa Giêsu, vì thế Giáo hội tôn kính Đức Giêsu là Vua của vũ hoàn. Ai tin tưởng chạy đến với vị Vua ấy chắc chắn sẽ được đón nhận, được thứ tha tội lỗi đã phạm và sẽ được vào hưởng hạnh phúc muôn đời trong Nước Chúa. Chúng ta có tin điều ấy không?