Ngày 30.11.2022: Bỏ mọi sự mà theo Thầy

Tin Mừng theo thánh Matthêu: Mt 4, 18-22

Khi ấy, nhân lúc Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển Galilêa, Người thấy hai anh em là Simon, cũng gọi là Phêrô, và Anrê, em ông, cả hai đang thả lưới dưới biển, vì hai ông là ngư phủ. Người bảo hai ông rằng: “Các ngươi hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những ngư phủ lưới người ta”. Lập tức hai ông bỏ lưới đó mà theo Người. Ði xa hơn một đỗi, Người lại thấy hai anh em khác là Giacôbê con ông Giêbêđê, và Gioan em ông đang vá lưới trong thuyền với cha là Giêbêđê. Người cũng gọi hai ông. Lập tức hai ông bỏ lưới và cha mình mà đi theo Người.

BỎ MỌI SỰ MÀ THEO THẦY

Điều đặc biệt nơi Nhóm Mười Hai không nằm ở sự khôn ngoan thông thái hay giàu có về tiền của, mà ở chỗ họ sẵn sàng đáp lại tiếng gọi của Đức Giêsu, bỏ mọi sự và theo Thầy. Với bốn môn đệ được nói tới trong Tin Mừng hôm nay, chúng ta cảm thấy các vị dường như không có bất kỳ đắn đo nào. Đức Giêsu gọi, họ đáp trả ngay lập tức. Ơn gọi của cả cuộc đời chỉ được miêu tả ngắn gọn trong 5 câu văn.

Hàng ngày, Đức Giêsu vẫn lên tiếng gọi chúng ta: nơi gia đình, trường học, công sở… Người gọi chúng ta đón nhận và sống giáo huấn của Người. Nhưng liệu chúng ta đã mau mắn đáp trả mà thực thi giới răn của Người trong cuộc sống mình?