Đức Thánh cha loại bỏ ban lãnh đạo Caritas quốc tế

 

Đức Thánh cha loại bỏ ban lãnh đạo Caritas quốc tếHôm 22 tháng Mười Một vừa qua, Đức Thánh cha Phanxicô đã công bố sắc lệnh loại bỏ toàn bộ ban lãnh đạo tổ chức Caritas quốc tế và bổ nhiệm các đặc ủy tạm thời lãnh đạo cơ quan này theo ý Tòa Thánh, với tất cả các quyền hạn, theo các quy chế và luật lệ liên hệ.

Mục đích là để “cập nhật các qui chế và quy luật của Caritas quốc tế, hầu hoạt động hữu hiệu hơn, đồng thời chuẩn bị cho Đại hội tới đây, dự kiến vào tháng Năm năm tới.”

Cùng với quyết định trên đây, Đức Thánh cha đã bổ nhiệm ông Pier Francesco Pinelli làm đặc ủy của ngài, với sự phụ giúp của bà Maria Amparo Alonso Escobar, hiện phụ trách về vấn đề hỗ trợ chính sách của Caritas quốc tế, và linh mục Manuel Morujão, dòng Tên, vị đồng hành về tinh thần cho các nhân viên của tổ chức bác ái này.

Trong thời gian Caritas quốc tế ở dưới chế độ đặc ủy này, sẽ ngưng tất cả các bổ nhiệm lãnh đạo trong tổ chức này. Sắc lệnh của Đức Thánh cha nói rằng việc ngài bổ nhiệm các đặc ủy Caritas quốc tế không ảnh hưởng gì tới sự điều hành các tổ chức thành viên của Caritas quốc tế và các hoạt động liên đới trên thế giới của họ, trái lại sẽ giúp củng cố thêm.

Đức Thánh cha đi tới quyết định trên đây sau một năm kiểm chứng về cách làm việc của Caritas quốc tế. Không có những bằng chứng về sự quản trị sai trái về tài chánh hoặc những cách cư xử không thích hợp về tính dục, nhưng sự kiểm chứng cho thấy có những vấn đề hoặc lãnh vực đòi phải được cấp thiết quan tâm. Ngoài ra, có những thiếu sót về các thủ tục quản trị với hậu quả tiêu cực cả về tinh thần đồng đội và tinh thần của các nhân viên.

Caritas quốc tế là một liên đoàn gồm 162 tổ chức cứu trợ Công giáo, phát triển và các dịch vụ xã hội, hoạt động tại hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên hoàn cầu, trong đó có Caritas Công giáo Việt Nam. Sứ mạng của các tổ chức thành viên là làm việc để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, đặc biệt cho những người nghèo và người bị áp bức.

Đức Hồng y Antonio Tagle, người Philippines, thuộc Bộ Loan báo Tin mừng, cho đến nay là Chủ tịch của Caritas quốc tế, và vị Tổng thư ký là ông Aloysius John, người Pháp gốc Ấn Độ.

Đức Hồng y Tagle được Đức Thánh cha yêu cầu phụ giúp vị đặc ủy của Caritas quốc tế, đặc biệt lo về những quan hệ với các Giáo hội địa phương và các tổ chức thành viên của Caritas quốc tế.

Đặc ủy của Caritas Quốc tế, ông Pier Francesco Pinelli là một kỹ sư, khi còn trẻ đã dấn thân trong các hoạt động thiện nguyện. Ông từng làm quản trị thừa ủy rồi làm chủ tịch của 3 công ty năng lượng cỡ lớn. Từ năm 2012, ông làm tư vấn và quản trị tạm thời, đặc biệt trong lãnh vực thứ ba. Năm ngoái, ông được bổ nhiệm làm thành viên Ủy ban Tòa Thánh về thẩm định của Bộ Phát triển Nhân bản toàn diện và Ủy ban của bộ này để thẩm định về phân bộ di dân và tị nạn. Trong công tác mới, ông hoạt động với Bộ Phát triển Nhân bản toàn diện.

Đức Hồng y Antonio Tagle đã tuyên đọc sắc lệnh trên đây của Đức Thánh cha cho các tham dự viên Đại hội của Caritas quốc tế ở Roma, hôm 22 tháng Mười Một và ngài nói rằng: “Quyết định của Đức Thánh cha là kết quả một cuộc nghiên cứu kỹ lưỡng và độc lập”.

Hiện diện trong buổi họp, cũng có Đức Hồng y Michael Czerny, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản toàn diện.

Đức Hồng y Tagle đã giới thiệu với mọi người hiện diện ban lãnh đạo mới và lâm thời do Đức Thánh cha bổ nhiệm.

(Tổng hợp 22-11-2022)

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA