Nghe giảng Chúa nhật I mùa vọng A (2010 – 2022)

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (Mt 24,37-44)

Nghe giảng Chúa nhật I mùa vọng A (2010 - 2022)“Quả thế, thời ông Nô-ê thế nào, thì ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. Vì trong những ngày trước nạn hồng thuỷ, thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu. Họ không hay biết gì, cho đến khi nạn hồng thuỷ ập tới cuốn đi hết thảy.

Ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. Bấy giờ, hai người đàn ông đang làm ruộng, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại ; hai người đàn bà đang kéo cối xay, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại.

“Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. Anh em hãy biết điều này : nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.

Năm 2022

Lễ 15g00 thứ Bảy: Lm Vinh sơn Nguyễn Thành Tín

Lễ 5g00: Lm Vinh sơn Nguyễn Phước Thiện

Lễ 6g15: Lm Giuse Phạm Hưng Thịnh

Lễ 17g30: Lm Phê-rô Lâm Phước Hùng

Lễ 19g00: Lm Vinh sơn Phạm Xuân Hưng

Năm 2019

Lễ 15g00 thứ Bảy: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ 6g15: Lm Tô-ma Aq. Nguyễn Trường Tam

Lễ 16g00: Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lễ 19g00: Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Năm 2016

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lễ 5g00: Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lễ 6g15: Lm Phaolô Nguyễn Hải Đăng

Lễ 7g30: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 16g00: Lm Vinhsơn Lương Hồng Phong

Lễ 17g30: Lm Tôma Nguyễn Trường Tam

Lễ 19g00: Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Năm 2013

Lễ 17g30 thứ Bảy : Lm Gioan B. Trần Anh Long

Lễ 5 giờ : Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

Lễ 6g15 : Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Lễ 17g30 : Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 19 giờ : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Năm 2010

Lễ 17g30 thứ bảy : Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn

Lễ 5 giờ : Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Lễ 6g15 : Lm Anphong Vũ Đức Trung

Lễ 17g30 : Lm Phanxicô X. Đào Trung Hiệu

Lễ 19 giờ : Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Trả lời