Ngày 09.8.2022: Khiêm tốn như Chúa Giê-su

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 18, 1-5. 10. 12-14

Khi ấy các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi: “Chớ thì ai là kẻ lớn nhất trong Nước Trời?” Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán rằng: “Thật, Thầy bảo thật các con: nếu các con không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong Nước Trời.

“Và kẻ nào đón nhận một trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy. Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này, vì Thầy bảo các con, thiên thần của chúng trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan Cha Ta, Ðấng ngự trên trời.

KHIÊM TỐN NHƯ CHÚA GIÊSU

Thánh Anphongsô nói “Kẻ kiêu căng tự thổi phồng mình lên và thấy mình vĩ đại. Song kẻ ấy chẳng khác gì như trái bóng, nó to lớn chỉ do một chút khí tạo nên. Khi bị thủng một lỗ nhỏ, trái bóng sẽ xẹp lép thảm hại”. Chúa Giêsu yêu thích những ai có tâm hồn khiêm tốn, đơn sơ nhỏ bé. Người là mục tử nhân hiền đã đi tìm con chiên lạc vì không muốn một ai phải hư mất.

Người Kitô hữu được mời gọi sống khiêm tốn như Chúa Giêsu. Hãy tôn trọng và đón nhận mọi người với tất cả sự khác biệt và cả những khiếm khuyết. Chúng ta đều là những phàm nhân tay trắng, nếu có được khả năng gì trổi vượt thì cũng do ân huệ của Thiên Chúa ban tặng.