Ngày 08.8.2022: Hạnh phúc đích thực là cho đi

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 17, 21-26

Khi ấy, các môn đệ và Chúa Giêsu còn đang ở Galilêa, thì Chúa Giêsu bảo các ông rằng: “Con Người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết người, nhưng ngày thứ ba, Người sẽ sống lại”. Các môn đệ rất đỗi buồn phiền.

Khi các ngài đến Capharnaum, thì những người thu thế đền thờ đến gặp Phêrô và hỏi rằng: “Thầy các ông không nộp thuế “đền thờ’ sao?” Ông nói: “Có chớ”.

Khi ông về đến nhà, Chúa Giêsu hỏi đón trước rằng: “Simon, con nghĩ sao? Vua chúa trần gian thu thuế má hạng người nào? Ðòi con cái mình hay người ngoài?” Ông thưa rằng: “Ðòi người ngoài”. Chúa Giêsu bảo ông rằng: “Vậy thì con cái được miễn. Nhưng để chúng ta không làm cho họ vấp phạm, con hãy ra biển thả câu: con cá nào câu lên trước hết thì bắt lấy, mở miệng nó ra, sẽ thấy một đồng tiền, con hãy lấy tiền đó mà nộp cho họ, trả phần Thầy và phần con”.

HẠNH PHÚC ĐÍCH THỰC LÀ CHO ĐI

Khi đến trần gian, dù là Con Thiên Chúa, Đức Giêsu vẫn tuân giữ luật nộp thuế đền thờ để nên gương sáng cho các môn đệ. Người đã sống trọn mầu nhiệm tự hủy để chia sẻ mọi buồn vui của kiếp nhân sinh. Người đã vâng phục ý Chúa Cha trong kế hoạch cứu chuộc nhân loại, chịu người đời bắt bớ, chịu chết và sẽ phục sinh.

Người Kitô được mời gọi chu toàn bổn phận đối với Chúa và tha nhân, dám chịu một chút thua thiệt vì hạnh phúc của anh chị em xung quanh. Bởi hạnh phúc đích thực chính là cho đi chứ không phải thu tích.