Ngày 10.8.2022: Từ bỏ ý riêng

 

Tin Mừng theo thánh Gioan: Ga 12, 24-26

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thật, Ta nói thật với các con: Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự Ta, hãy theo Ta, và Ta ở đâu, thì kẻ phụng sự Ta cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự Ta, Cha Ta sẽ tôn vinh nó”.

TỪ BỎ Ý RIÊNG

Trong giây phút quyết liệt trên thập giá, Chúa Giêsu đã trao hiến và đổ đến giọt máu cuối cùng để tác sinh nhân loại trong sự sống mới. Chúa Giêsu cho ta một nguyên tắc căn bản đó là: bỏ nhưng không mất, cho đi là nhận lại, muốn có sự sống thì phải chết đi cho thói tham lam ích kỷ, phải từ bỏ ý riêng của mình để chọn thi hành theo ý Chúa.

Từ bỏ là dùng sự tự do của mình theo kế hoạch của Thiên Chúa. Sự thành công nào cũng phải trải qua thử thách, nhưng hoa trái của nó ngọt ngào biết bao. Như ngọn nến chịu tan chảy để đem ánh sáng cho đời, xin cho chúng ta dám tiêu hao để mọi người được hạnh phúc và danh Chúa được tỏ rạng.