Chúa Thánh Thần mang lại nụ cười hay nước mắt?

 

Chúa Thánh Thần mang lại nụ cười hay nước mắt?