Ngày 17.5.2022: Bình an của Đức Ki-tô

 

Tin Mừng theo thánh Gioan: Ga 14, 27-31a

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. Các con đã nghe Thầy nói với các con rằng: Thầy đi, rồi Thầy sẽ trở lại với các con. Nếu các con yêu mến Thầy, thì các con hãy vui mừng vì Thầy về với Cha, bởi lẽ Cha trọng hơn Thầy. Giờ đây Thầy nói với các con trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra, thì các con tin. Thầy không còn nói nhiều với các con nữa, vì thủ lãnh thế gian đã đến. Nó không có quyền lực gì đối với Thầy. Nhưng để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Cha, thì Thầy làm như Cha đã truyền dạy”.

BÌNH AN CỦA ĐỨC KITÔ

“Thầy ban bình an của Thầy cho các con.” Càng gần đến cuộc khổ nạn, lời của Đức Giêsu càng thống thiết hơn. Tin Mừng hôm nay tựa như những lời trăn trối sau cùng của Người. Người để lại bình an cho các môn đệ, Người ra đi dọn chỗ cho các ông và sẽ lại đến với các ông. Bình an của Đức Kitô không theo kiểu thế gian, mà là bình an của tình yêu, bình an của Đấng làm chủ đất trời. Bình an ấy sẽ dẫn người tin đến hạnh phúc vĩnh cửu.

Trước những đau khổ do dịch bệnh, chiến tranh, nghèo đói, ô nhiễm môi trường…, nhân loại hôm nay cần đến bình an của Đức Kitô hơn bao giờ hết. Bình an ấy sẽ đến với chúng ta khi chúng ta tin tưởng, phó thác và sống theo giáo huấn của Người.