Ngày 18.4.2022: Đón nhận Chúa vào cuộc đời

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 28, 8-15

Khi ấy, các bà vội ra khỏi mồ vừa sợ lại vừa hớn hở vui mừng, chạy báo tin cho các môn đệ Chúa. Và này Chúa Giêsu đón gặp các bà, Người nói: “Chào các bà”. Các bà liền lại gần ôm chân Người và phục lạy. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo: “Các bà đừng sợ. Hãy đi báo tin cho các anh em Ta phải trở về Galilêa, rồi ở đó họ sẽ gặp Ta”.

Ðang khi các bà lên đường, thì mấy người lính canh vào thành báo tin cho các thượng tế biết tất cả những gì đã xảy ra. Các thượng tế liền họp với các kỳ lão, và sau khi đã bàn định, họ cho lính một số tiền lớn và bảo rằng: “Các anh hãy nói rằng: Ban đêm khi chúng tôi đang ngủ, thì môn đệ ông đến lấy trộm xác ông. Nếu việc này đến tai tổng trấn, chúng tôi sẽ thương lượng với ông, không để các anh phải phiền hà đâu”. Bọn lính canh nhận tiền và đã làm y như họ căn dặn chúng. Bởi thế, lời đó được phao truyền nơi người Do-thái cho đến ngày nay.

Ngày 18.4.2022: Đón nhận Chúa vào cuộc đời

ĐÓN NHẬN CHÚA VÀO CUỘC ĐỜI

Các phụ nữ, những người không được xem trọng như nam giới trong xã hội Do-thái bấy giờ, lại được diễm phúc nhìn thấy Chúa Phục sinh trước tiên. Việc được tiếp xúc bằng xương bằng thịt với Chúa Giêsu không những làm tăng thêm lòng tin nơi các bà, mà còn làm cho lời chứng Tin Mừng có giá trị đối với nhân loại qua mọi thời.

Đức Kitô phục sinh để chứng tỏ Người là Thiên Chúa thật và để củng cố lòng tin cho chúng ta. Ước gì qua thánh lễ hàng ngày, chúng ta biết đón nhận Chúa vào cuộc đời mình, để sống cho Người nhiều hơn và luôn vững tin dù có gặp khó khăn, thử thách.